Cilat Janë Idetë Kryesore Të Liberalizmit Dhe Socializmit

Përmbajtje:

Cilat Janë Idetë Kryesore Të Liberalizmit Dhe Socializmit
Cilat Janë Idetë Kryesore Të Liberalizmit Dhe Socializmit

Video: Cilat Janë Idetë Kryesore Të Liberalizmit Dhe Socializmit

Video: Cilat Janë Idetë Kryesore Të Liberalizmit Dhe Socializmit
Video: Filozofia 11 SHBLSH Linja 6, Mesimi 2, Monteskje për ligjet dhe ndarjen e pushteteve 2023, Qershor
Anonim

Përkundër faktit se në liberalizëm dhe në socializëm liria njihet si vlera më e lartë, ajo interpretohet nga të dy rrymat në mënyra të ndryshme. Mosmarrëveshjet që lindin midis këtyre dy rrymave, si rezultat i kontradiktave ideologjike, nuk zbuten sot.

Cilat janë idetë kryesore të liberalizmit dhe socializmit
Cilat janë idetë kryesore të liberalizmit dhe socializmit

Udhëzimet

Hapi 1

Liberalizmi dhe socializmi e shohin ndryshe fazën aktuale të zhvillimit historik. Pra, për liberalizmin, civilizimi, i cili e bëri individin qendër të jetës socio-ekonomike dhe shoqërore, është bërë një arritje e madhe. Kjo fazë e zhvillimit njerëzor perceptohet nga liberalët si faza e fundit. Socializmi kritikon civilizimin modern, ai e konsideron atë vetëm një hap në evolucionin historik, por jo të fundit. Sipas pikëpamjeve socialiste, historia njerëzore sapo ka filluar dhe qëllimi global i zhvillimit është parë nga socialistët në përmbysjen e sistemit aktual kapitalist dhe ndërtimin e një shoqërie ideale. Kjo është arsyeja pse idetë socialiste shpesh janë në prag të trendeve utopike.

Hapi 2

Liberalizmi e konsideron sipërmarrjen ose të drejtën e çdo personi në pronë private si më të rëndësishmen e lirive. Ndërsa liria politike është dytësore për të në raport me atë ekonomik. Shoqëria ideale për liberalët shihet në sigurimin e të drejtave të barabarta dhe mundësive të barabarta për çdo individ për të arritur suksesin dhe njohjen shoqërore. Nëse për liberalizmin liria është identike me lirinë individuale të secilit person, atëherë për socializmin ajo tejkalon kufijtë e jetës private. Përkundrazi, socializmi i kundërvihet individualizmit dhe nxjerr në pah idenë e bashkëpunimit shoqëror.

Hapi 3

Një kontribut i madh i doktrinës liberale në zhvillimin e shoqërisë mund të konsiderohet përhapja e parimeve të shtetit të së drejtës, barazia e të gjithëve para ligjit, fuqia e kufizuar e shtetit, transparenca dhe përgjegjësia e tij. Në veçanti, liberalizmi hodhi poshtë teorinë teologjike më parë dominuese të shfaqjes dhe funksionimit të pushtetit, e cila vërtetoi origjinën e saj hyjnore. Nëse fillimisht liberalët kishin tendencë të kishin ndikim minimal të shtetit në proceset ekonomike, atëherë teoritë e sotme lejojnë ndërhyrjen e shtetit për të zgjidhur detyra të rëndësishme shoqërore - barazimi i statusit shoqëror, luftimi i papunësisë, sigurimi i qasjes së barabartë në arsim, etj. Por pushteti shtetëror, sipas liberalizmit, ekziston vetëm për mallrat e subjekteve dhe duhet të sigurojë interesat e tyre.

Hapi 4

Socialisti e sheh si një shoqëri ideale një shoqëri në të cilën nuk ka vend për shfrytëzimin e njeriut nga njeriu dhe në të cilën afirmohet barazia shoqërore dhe drejtësia. Sipas prirjes ideologjike, një shoqëri e tillë mund të arrihet vetëm duke hequr pronën private dhe duke e zëvendësuar atë me atë kolektive dhe publike. Ky proces duhet të çojë në një zvogëlim të tjetërsimit të njeriut nga rezultatet e punës së tij, për të eleminuar shfrytëzimin e njeriut nga njeriu, për të zvogëluar pabarazinë shoqërore, si dhe për të siguruar zhvillimin harmonik të secilit individ.

Hapi 5

Forma më e zakonshme e zbatimit praktik të teorisë së socializmit është një sistem politik i bazuar në kontrollin e plotë të shtetit mbi ekonominë, ose të ashtuquajturin sistem komandues-administrativ. Tani të ashtuquajturat modele të socializmit të tregut janë bërë të përhapura, të cilat presupozojnë ekzistencën e ndërmarrjeve me një formë kolektive të pronësisë në një ekonomi tregu.

Popullor me temë