Cilat Janë Tiparet Kryesore Të Shtetit

Përmbajtje:

Cilat Janë Tiparet Kryesore Të Shtetit
Cilat Janë Tiparet Kryesore Të Shtetit

Video: Cilat Janë Tiparet Kryesore Të Shtetit

Video: Cilat Janë Tiparet Kryesore Të Shtetit
Video: Serbi i bën thirrje shtetit të tij që t'i kërkojë falje Kosovës 2023, Marsh
Anonim

Sot është e pamundur të imagjinohet bota moderne pa institucionin e shtetit. Isshtë një formë e veçantë e organizimit të pushtetit politik, e cila ka karakteristikat e veta.

Cilat janë tiparet kryesore të shtetit
Cilat janë tiparet kryesore të shtetit

Llojet e gjendjes

Shteti është një temë kryesore e veprimtarisë politike, e cila siguron menaxhimin e shoqërisë, dhe gjithashtu shërben si një garantues i rendit dhe stabilitetit në të. Shteti mund të shihet gjithashtu si një tërësi institucionesh politike. Kjo përfshin qeverinë, gjykatat, ushtrinë, etj.

Ndani funksionet e brendshme dhe të jashtme të shtetit. Ndër funksionet e brendshme janë:

- politike (sigurimi i rendit dhe funksionimit të institucioneve të pushtetit shtetëror);

- ekonomike (rregullimi i marrëdhënieve ekonomike në shtet - përcaktimi i mekanizmave të tregut, strategjitë e zhvillimit, etj.);

- sociale (zbatimi i kujdesit shëndetësor, arsimit dhe programeve të mbështetjes kulturore);

- ideologjike (formimi i sistemit të vlerave të shoqërisë).

Ndër funksionet më të rëndësishme të jashtme quhen mbrojtja (sigurimi i sigurisë kombëtare), si dhe funksioni i mbrojtjes së interesave kombëtare dhe vendosja e bashkëpunimit ndërkombëtar.

Sipas formës së qeverisjes, shtetet janë heterogjene, midis tyre ka monarki (kushtetuese dhe absolute) dhe republika (parlamentare presidenciale dhe të përziera). Sipas formës së qeverisjes, shtetet unitare, federatat dhe konfederatat mund të dallohen.

Shteti shpesh perceptohet si një koncept identik për kuptime të tilla si vendi, shoqëria, qeveria, megjithëse kjo nuk është e vërtetë. Një vend është një koncept kulturo-gjeografik, ndërsa një shtet është politik. Shoqëria është një koncept më i gjerë se shteti. Për shembull, ne mund të flasim për një shoqëri në një shkallë globale, ndërsa shtetet janë të lokalizuara dhe përfaqësojnë shoqëri të ndara. Qeveria është vetëm një pjesë e shtetit, një instrument për ushtrimin e pushtetit politik.

Atributet e shtetit janë territori, popullsia, dhe gjithashtu aparati shtetëror. Territori i një shteti është i kufizuar nga kufijtë që ndahen nga sovraniteti i shteteve të ndryshme. Impossibleshtë e pamundur të imagjinohet një shtet pa popullsi, i cili përbëhet nga subjektet e tij. Aparati shtetëror siguron funksionimin dhe zhvillimin e shtetit.

Karakteristikat dalluese të shtetit

Shteti ka tiparet e tij karakteristike që nuk kanë analoge.

Së pari, është organizata territoriale e pushtetit. Janë pikërisht kufijtë territorialë në të cilët juridiksioni i shtetit është i kufizuar.

Një shenjë tjetër e shtetit është universaliteti, ai vepron nga e gjithë shoqëria (dhe jo nga grupet e saj individuale) dhe shtrihet fuqia në të gjithë territorin e saj. Pushteti shtetëror ka një karakter publik, d.m.th. siguron mbrojtjen e interesave dhe përfitimeve të përbashkëta, jo atyre private.

Shteti ka një "monopol mbi dhunën e ligjshme" dhe ka atributin e detyrimit. Mund të përdorë forcë për të zbatuar ligjet. Shtrëngimi i shtetit është parësor dhe prioritar në lidhje me të drejtën për të detyruar subjekte të tjerë brenda një shteti të caktuar.

Pushteti shtetëror është gjithashtu sovran. Ai ka një shenjë epërsie në lidhje me të gjitha institucionet dhe organizatat brenda vendit dhe pavarësinë në marrëdhëniet ndërshtetërore.

Shteti përqendron burimet kryesore të energjisë për ushtrimin e kompetencave të tij (ekonomike, sociale, etj.). Ajo ka të drejtën ekskluzive të mbledhë taksa nga popullata dhe të lëshojë para.

Më në fund, shteti ka simbolet e veta (stemën, flamurin, himnin) dhe dokumentet organizative (doktrina, kushtetuta, legjislacioni).

Popullor me temë